MENU

Retningslinjer for brukeradferd på nett

Great Place to Work® Institute, Inc. («GPTW») har som mål å tilby muligheter til utveksling av informasjon og ideer som hjelper selskaper og samfunnet med å bygge opp gode arbeidsplasser. Du kan kommentere på en artikkel på et GPTW-nettsted («nettsted») eller delta i sosiale medier – blant annet Facebook, Twitter og LinkedIn – ved å klikke på en lenke på nettstedet.

Samsvar med lover og bruksvilkårene

Hvis du velger å publisere kommentarer eller delta i sosiale medier, godtar du å følge alle gjeldende lover og regler, blant annet lover om immateriell eiendom og personvern.

Du godtar også å følge vilkårene og betingelsene som gjelder for nettstedet.

I tillegg godtar du å følge vilkårene og betingelsene som gjelder for den relevante sosiale medier-nettstedet – for eksempel Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Hvis det finnes uoverensstemmelser mellom disse retningslinjene for brukeradferd (retningslinjene) og vilkårene og betingelsene for nettstedet, godtar du at det er disse GPTW-retningslinjene som skal gjelde.  Tilsvarende, hvis det finnes uoverensstemmelser mellom disse retningslinjene og eventuelle vilkår som gjelder for Facebook eller andre sosiale medier, godtar du at det er disse GPTW-retningslinjene som skal gjelde.

I de sjeldne tilfeller der brukere bryter retningslinjene våre, sender vi dem en advarsel, og ved behov blir de blokkert fra å publisere i fremtiden.

Brukerinnhold

Du forstår og godtar at det er personen som brukerinnholdet stammer fra som har eneansvaret for alt av tekst, grafikk, programvare, musikk, lyd, fotografier, meldinger, innlegg, data, informasjon og annet materiell (samlet kalt «brukerinnholdet»). Derfor er du ansvarlig for alt brukerinnhold som du publiserer, sprer eller sender.

Du skal kun publisere i god tro og med ærlige hensikter og kun for å gi informasjon eller fremme diskusjon. Brukere som utviser forstyrrende adferd, er ikke velkomne. Hvis vi mener at du publiserer med et ønske om å skape forstyrrelser eller gjøre skade, blir du blokkert fra å gjøre videre innlegg i fremtiden.

Du godtar at du ikke skal

(1) publisere eller spre brukerinnhold som er ulovlig, sjikanerende, krenkende, plagsomt, truende, obskønt, skadelig, ærekrenkende, fornærmende eller som bryter med andres personvern

(2) publisere eller spre brukerinnhold som bryter med eller krenker andre parters opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre proprietære rettigheter, for eksempel bruk av opphavsrettbeskyttet materiale som tilhører tredjeparter, uten tillatelse eller kildehenvisning og bruk av eller distribuering av tredjepartsinformasjon (uavhengig av offisiell status som forretningshemmelighet) i brudd med plikter eller konfidensialitetsavtaler

(3) publisere eller spre dataormer, virus eller andre former for skadelige, forstyrrende eller destruktive filer, kode eller programmer

(4) publisere eller spre reklame, kampanjemateriell, kjedebrev, søppelpost eller andre typer uønsket masse-utsending av e-post til personer eller organisasjoner som ikke har godtatt å motta slike meldinger

(5) utgi deg for å være andre personer eller organisasjoner, lyve om eller på andre måter gi uriktige fremstillinger om tilknytning til andre personer eller organisasjoner, utelate, slette, forfalske eller gi uriktige fremstillinger av informasjon, blant annet overskrifter, retur-e-poster og IP-adresser eller på andre måter manipulere identifiserende informasjon for å skjule opprinnelsen til brukerinnhold du sender

(6) publisere eller spre brukerinnhold som du ikke har tillatelse til å publisere, spre eller overføre

(7) forstyrre normale dialoger eller på andre måter utvise adferd som negativt påvirker andre brukeres muligheter til å samhandle i sanntid

(8) tukle med, forstyrre eller på noen måte skade nettstedet eller servere eller nettverk som er tilknyttet nettstedet

(9) fornærme eller skade ryktet til andre brukere, plage, fornærme, latterliggjøre, mobbe, nettforfølge eller på andre måter trakassere andre brukere

(10) fornærme, angripe, fornedre eller latterliggjøre synspunktene eller livsvalgene til andre brukere

(11) innhente eller lagre personopplysninger om andre brukere

(12) utføre aktiviteter som skader personvernet til andre, for eksempel å samle inn og distribuere informasjon om andre brukere uten deres tillatelse, bortsett fra slik dette er tillatt av gjeldende lover

(13) bruke nettstedet til noe som helst ulovlig formål

(14) publisere for- og etternavn eller annen identifiserende informasjon om noen person, inkludert hvor de jobber eller bostedsadressen deres, med mindre du har deres tillatelse. Unntaket er når du publiserer faktainformasjon om en bedrift, i slike tilfeller kan du inkludere komplett navn, yrkestittel og arbeidssted for ansatte, med forbehold om at innlegget ditt er faktabasert og ikke injurierende

(15) videresende eller publisere private meldinger du har mottatt, med mindre du har skriftlig tillatelse fra avsender

(16)  velge et skjermnavn som er vulgært eller som gir andre brukere et falskt inntrykk av identiteten din

Bilder

(17) Det er tillatt å publisere bilder, så lenge de overholder alle retningslinjene våre og du har skriftlig tillatelse fra fotografen og alle personer som er synlige i bildene.

Andre nettsteder

(18) Du har lov til å nevne, lenke til eller diskutere andre nettsteder som er interessante for brukerne våre, så lenge nettstedene du lenker til eller omtaler overholder retningslinjene våre.

Brudd på disse retningslinjene

(1) Hvis du bryter disse retningslinjene, kan vi reagere med en advarsel, en midlertidig utestengning eller permanent forbud mot å delta på nettstedet.

(2) GPTW kan utstede permanente forbud etter eget skjønn, kun basert på vår tolkning av hvorvidt en bruker har utvist manglende evne/vilje til å følge retningslinjene våre.

Brukerinnhold/korrespondanse

Du bekrefter at du forstår at GPTW generelt sett ikke forhåndsevaluerer brukerinnhold, men at GPTW og deres representanter likevel har rett (men ikke plikt) til å etter eget skjønn redigere, avvise, fjerne eller flytte alt brukerinnhold. GPTW og deres representanter har rett til å fjerne alt brukerinnhold som GPTW etter eget skjønn mener er upassende av juridiske eller andre grunner.

Du bekrefter og godtar at GPTW kan lagre brukerinnhold og også kan videreformidle brukerinnhold hvis dette er lovpålagt eller hvis det er rimelig å anta at slik lagring eller videreformidling er nødvendig for (a) å overholde juridiske krav, (b) besvare påstander om at brukerinnhold bryter rettighetene til tredjeparter eller (c) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til GPTW, deres brukere og offentligheten. 

Du finner detaljert informasjon om hvordan vi bruker og behandler personopplysningene i brukerinnhold i våre retningslinjer for personvern.

Hvis du sender inn eller publiserer brukerinnhold til nettstedet, (1) bekrefter og garanterer du overfor GPTW at du har skaffet alle nødvendige lisenser, godkjenninger, frigivelser, autorisasjoner og tillatelser til å publisere eller overføre slikt brukerinnhold, og (2) du gir GPTW en ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, permanent, viderelisensierbar, royalty-fri rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, overføre, lage derivative verk av, distribuere, overføre, presentere offentlig og vise frem slikt innhold (i sin helhet eller i deler) i andre verk i alle former, medier og teknologiske plattformer som er kjent nå eller som blir vi utviklet senere.

Du bekrefter at du forstår og godtar at nettstedet inneholder meningene og synspunktene til andre brukere og at GPTW ikke er ansvarlig for disse. Du bekrefter videre at GPTW ikke er ansvarlig for sannhetsgehalten i brukerinnhold som publiseres på nettstedet. Du forstår og godtar at du skal evaluere og ta på deg all risiko knyttet til bruken av brukerinnhold, inkludert at du selv skal bedømme om brukerinnholdet er korrekt, fullstendig eller nyttig.

Alle kommentarer og brev og alt materiale du sender til GPTW i forbindelse med nettstedet, inkludert spørsmål, kommentarer, forslag, kritikk og lignende, skal regnes som ikke konfidensielt og fri for alle krav om proprietære eller personlige rettigheter, med mindre du spesifikt nevner i korrespondansen at materialet (i) «ikke kan offentliggjøres» og (ii) inneholder «privat og proprietær» informasjon som ikke kan videreformidles. GPTW har absolutt ingen forpliktelser knyttet til materiale som du ikke skriftlig merker som begrenset, og GPTW står frie til å reprodusere, bruke, avsløre, fremvise, offentliggjøre, endre, redigere, forkorte, lage derivative verk av og distribuere materiale som du ikke merker som begrenset i samsvar med informasjonen i forrige avsnitt. Du samtykker også i at alt du publiserer kan bli indeksert av søkemotorer som Yahoo og Google. Videre har GPTW lov til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som er del av kommunikasjonen du sender til GPTW, til alle formål, uten kompensasjon eller andre forpliktelser overfor noen, inkludert deg.

Lagring av innhold

Du godtar at GPTW etter eget skjønn og uten varsel til deg kan angi en maksgrense for lagringsplass for brukerinnholdet som lagres, formidles eller kringkastes via nettstedet. Du godtar at GPTW ikke har noen forpliktelser eller noe ansvar for sletting eller manglende lagring av meldinger, kommunikasjon eller annet brukerinnhold som lagres, formidles eller kringkastes via nettstedet.

Din kontakt med tredjeparter

Din samhandling med tredjeparter du finner på eller via nettstedet skjer utelukkende direkte mellom deg og tredjeparten. GPTW gir ingen løfter eller garantier om varer eller tjenester som stammer fra slike tredjeparter, og du godtar at GPTW ikke har noe erstatningsansvar i forbindelse med noen som helst typer skader eller tap som oppstår grunnet samhandling mellom deg og tredjeparter eller som et resultat av at slike tredjeparter er tilstede på nettstedet.

Terminering

Du godtar at GPTW når som helst etter eget skjønn kan terminere din bruk av nettstedet og kan fjerne eller slette deler av eller alt brukerinnholdet ditt fra nettstedet, uten forhåndsvarsel til deg og uten behov for noen annen grunn enn at GPTW etter eget skjønn mener at dette er nødvendig. Du godtar videre at GPTW ikke har noe som helst erstatningsansvar overfor deg eller tredjeparter i forbindelse med konsekvensene av at din bruk av eller tilgang til nettstedet blir terminert. Hvis din bruk av eller tilgang til nettstedet blir terminert, godtar du at alle vilkår og retningslinjer knyttet til immateriell eiendomsrett, skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelser, garantier, ansvarsbegrensninger og gjeldende lover fortsatt skal gjelde etter en slik terminering.

Oversettelser

GPTW publiserer disse retningslinjene for brukerinnhold på nett på en rekke partnernettsteder i mange jurisdiksjoner rundt om i verden og på mange språk.  Hvis du ikke kan det språket du leser, kan du besøke nettstedet til Great Place to Work®-partneren i det landet der de snakker det språket som du forstår best.  Bruk «KONTAKT OSS»-funksjonen hvis du har spørsmål.

Sist endret:  9. juni 2011