Vil du se ditt selskap på listen? Søk nå!
Hjem Publikasjoner & events Blogger & nyheter Dette er Norges Beste Arbeidsplasser 2013

Dette er Norges Beste Arbeidsplasser 2013

Microsoft, Webstep og Itema er Norges beste arbeidsplasser 2013. Her finner du hele listen over Norges 30 beste arbeidsplasser. Over 22 000 norske medarbeidere har sagt sin mening når Great Place to Work Norge nå kårer Norges beste arbeidsplasser 2013. Engasjementet viser hvordan stadig flere norske selskaper tenker på fornøyde medarbeidere som et konkurransefortrinn.

Ord har blitt handling

– Det siste årets undersøkelse bekrefter en tendens vi har sett de siste årene: Mange norske medarbeidere merker en holdningsendring hos lederne sine. Tradisjonelt har omtalen av «medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs» vært forbeholdt de spesielle anledningene og festtalene. Nå ser vi at dette fokuset er omsatt i handling – det innlemmes i stadig flere selskapers strategier, og følges opp med målrettet arbeid forankret hos toppledelsen. Ord har blitt handling; mennesker er i økende grad fast inventar i strategiarbeidet, sier Jannik Krohn Falck i kunnskapshuset Great Place to Work Norge.

Dette er Norges beste arbeidsplasser

Han leder Great Place to Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser, basert på en omfattende kulturanalyse i tillegg til medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen kartlegger blant annet tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb. Og resultatet er altså at tre bedrifter nå er kåret til Norges beste arbeidsplass, i kategoriene Store, Mellomstore og Små virksomheter. I tillegg er ni andre «topp ti»-selskaper anerkjent i hver kategori. Hele listen over Norges beste arbeidsplasser finner du lenger ned.  

Medarbeiderne avgjørende for suksess

Microsoft er kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien «Store virksomheter», selskaper med over 250 medarbeidere.

– Microsoft vinner denne kåringen, som en følge av at de jobber systematisk og strategisk med mennesker og kultur. De viser tro på at det er medarbeiderne som er avgjørende for deres suksess, og dette gir utslag når det nå er medarbeiderne som har sagt sin mening, kommenterer Jannik Krohn Falck. 

– Vi er svært glade for at mange år med innsats for å skape stor grad av fleksibilitet, tillit og stolthet internt gir så gode resultater. Det gjør oss til en attraktiv arbeidsplass for nye talenter, og ikke minst; vi tror den daglige innsatsen for en god bedriftskultur gjør oss til tillitvekkende og gode kunnskaps-medarbeidere i møte med alle våre kunder. Det er et privilegium å få lov til å lede en så fantastisk gjeng hver dag, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Microsoft Norge.

Snudd hierarkiet på hodet

I kategorien «Mellomstore virksomheter» er det selskapet Webstep som går av med seieren som Norges beste arbeidsplass.

– En helt utrolig god følelse! Nesten 250 medarbeidere har fortalt oss at tilliten, stoltheten og fellesskapsfølelsen deres er i Norges-toppen. Førstereaksjonen er ydmykhet og takknemlighet. Deretter full jubel, selvfølgelig, kan en glad Kjetil Bakke Eriksen, administrerende direktør i Webstep, fortelle.

– Webstep har snudd det tradisjonelle hierarkiet på hodet, ved at lederne definerer seg som bakkemannskap for den enkelte konsulents karriere og trivsel. Dette kan nok være en inspirerende modell for mange. I tillegg arbeider de kontinuerlig med å håndheve et godt system for kompetanse-heving og kunnskapsdeling. Dette er noe av det som har gjort at medarbeiderne opplever at de har en fremragende arbeidsplass. Undersøkelsen viser også at dette er noe som gir uttelling når det gjelder medarbeidernes tillit og fellesskapsfølelse, forteller Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Norge.

Arbeidssituasjon tilpasset familielivet

Av de små virksomhetene, med mellom 20 og 50 medarbeidere, er det Trondheims-selskapet Itema som går av med seieren som Norges beste arbeidsplass.

– Vi ser blant annet at Itema har et sterkt familiefokus, som gjør at medarbeiderne har gode ordninger for hvordan arbeidssituasjonen kan tilpasses familielivet. I tillegg har de en utstrakt og integrert bruk av sosiale medier i internkommunikasjonen, noe som styrker fellesskapsfølelsen, sier Jannik Krohn Falck.  

Årets klatrer, er IT-selskapet Mnemonic. Dette vil si at Mnemonic er selskapet som har hatt størst fremgang fra i fjor.

– Mnemonic har siden oppstarten arbeidet kontinuerlig med å skape en god arbeidsplass for medarbeiderne, og bare det siste året har de rukket å gjennomføre et titalls tiltak. De har også en åpenhets- og ærlighetskultur som blant annet gjør seg gjeldende når ledelsesbeslutninger skal kommuniseres, sier Jannik Krohn Falck.  

Her finner du hele listen over Norges 30 beste arbeidsplasser

Store virksomheter (over 250 medarbeidere)

Microsoft

FINN.no

Steria

Reitangruppen

Berg-Hansen

Cisco

Canon

Hewlett-Packard

McDonald's

10  Adecco

Mellomstore virksomheter (50-250 medarbeidere)

Webstep

SAS Institute

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Terramar

Kantega

Umoe Consulting

AbbVie

mnemonic

SKAGEN Fondene

10  Geodata

Små virksomheter (20-50 medarbeidere)

Itema

Iterate

Conceptos Consulting

EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland

Appex

Compendia

Mundipharma

EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus

Adidas Group

10  Norgeshus

Kilde: Great Place to Work Norge

Om Great Place to Work Norge

Kunnskapshuset Great Place to Work Norge er langsiktig inne i flere hundre norske virksomheter, og hjelper lederne der med å bygge gode arbeidsplasser som setter medarbeiderne i sentrum. Rådene og tiltakene bygger på erfaring fra over 20 år med analyse av gode arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. 

Globalt jobber Great Place to Work med cirka 6000 virksomheter og over elleve millioner medarbeidere årlig. Sammenligningsgrunnlaget, og innsikt fra verdens største medarbeiderundersøkelse, gjør Great Place to Work til eksperter på hvordan både store og små selskaper i Norge kan oppnå bærekraftig vekst gjennom å sette medarbeiderne i sentrum.

Om undersøkelsen

Medarbeidernes mening er grunnlaget når Great Place to Work kårer Norges beste arbeidsplasser.

Kåringen baseres på en medarbeiderundersøkelse som består av 58 påstander innenfor fem hovedområder; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap.

Basert på påstandene måles opplevd tillit mellom medarbeidere og ledelsen gjennom troverdighet, respekt og rettferdighet. I tillegg måles opplevd stolthet for arbeidsplassen og fellesskap med kolleger.  Det gjøres også en kulturanalyse av virksomheten, der praksiser og policyer gjennomgås og vurderes.

I år har det vært 162 nominerte til kåringen av Norges beste arbeidsplass. 

Great Place to Work utnevner og rangerer de til sammen 30 beste virksomhetene i tre kategorier: Ti store virksomheter (over 250 medarbeidere), ti mellomstore virksomheter (50-249 medarbeidere) og ti små virksomheter (20-50 medarbeidere).

 

Comments (0)


   • >:o
   • :-[
   • :'(
   • :-(
   • :-D
   • :-*
   • :-)
   • :P
   • :\
   • 8-)
   • ;-)

  •  
   

  Kommenter gjerne denne artikkelen! Vi ber om at du bruker denne offentlige plassen på en respektfull måte og i tråd med våre retningslinjer for brukernes atferd.